Bay dokiman

di Jeffrey (Kréyolis, Lapwent)

Tousa ki natif-natal é ki ka palé lang matèwnèl a yo pé sèvi sipò pou on dòt moun ki vlé aprann lang-la. Sépoulòsdonk, toutmoun pé bay grennsèl a yo é pwopozé dokiman-kouté ki ta yo, pou ni onchay dokiman pou moun pé sa touvé asi sit a Audio-lingua. Pou sa, fò ranpli fich-la ki anba la.

Avan ou bay dokiman-kouté pou prèmyé fwa, nou ka mandé-w li byen sa pou fè é kijan pou fè-y..

Sianka ou vlé pwopozé dokiman dòtmoun fè, oblijé yo ba-w on lotorizasyon maké pou mété yo asi sit-la.
Mi, on modèl lotorizasyon pou signé é pou séré bien kòmifo.

Il file mp3

Lingua del file mp3 (registrato da un locutore di madrelingua)

Indicare qui i nomi e cognomi dei locutori registrati

Precisare qui i dati anagrafici : città, regione, paese, accento particolare, professione e informazioni utili che riguardano l’autore

breve riassunto, argomenti trattati

Cliccare su "sfoglia" e selezionare sul computer il file mp3

Per i minorenni, è necessaria l’autorizzazione dei genitori. Per chi spedisce direttamente le proprie registrazioni, cliccare nella casella vale autorizzazione alla pubblicazione

Twitter Facebook