Xinès - Audio Lingua - mp3 en anglais, allemand, arabe, catalan, corse, espagnol, italien, russe, occitan, portugais, chinois et français

Xinès

225 recursos

 •   “封城”生活
  2 votes
  Twitter Facebook qrcode:https://audio-lingua.eu/spip.php?article7302

  姮茵

  法国刚宣布第二次封城,姮茵谈谈她在法国的日常生活。

  MP3
  – 1.5 MB

  IMG/mp3/-38.mp3


 •   金晶:手机支付
  1 vote
  Twitter Facebook qrcode:https://audio-lingua.eu/spip.php?article7293

  jinjing, Mathilde Labbé

  在中国手机支付非常流行。

  MP3
  – 1.6 MB

  IMG/mp3/-37.mp3


 •   金晶 :我是严金晶
  1 vote
  Twitter Facebook qrcode:https://audio-lingua.eu/spip.php?article7292

  Yan Jinjing 严金晶

  金晶刚到了法国,她自我介绍。

  MP3
  – 1.2 MB

  IMG/mp3/-36.mp3


 •   姮茵 : 在台湾我习惯的付款方式
  1 vote
  Twitter Facebook qrcode:https://audio-lingua.eu/spip.php?article7291

  姮茵

  我平常在台湾怎么付钱?付现金,刷信用卡还是移动支付?

  MP3
  – 1.8 MB

  IMG/mp3/-35.mp3


 •   姮茵 : 在台湾考大学
  2 votes
  Twitter Facebook qrcode:https://audio-lingua.eu/spip.php?article7290

  姮茵

  台湾中学生的压力大吗?

  MP3
  – 2.3 MB

  IMG/mp3/_-44.mp3