Xinès - Audio Lingua - mp3 en anglais, allemand, arabe, catalan, corse, espagnol, italien, russe, occitan, portugais, chinois et français

Xinès

225 recursos

 •   金晶 : 我的县城
  10 votes
  Twitter Facebook qrcode:https://audio-lingua.eu/spip.php?article7164

  jinjing

  我住的地方离杭州不远。

  MP3
  – 1.2 MB

  IMG/mp3/-34.mp3


 •   金晶: 我住在杭州
  3 votes
  Twitter Facebook qrcode:https://audio-lingua.eu/spip.php?article7163

  Yan Jinjing 严金晶

  我家离杭州不太远,环境不错,交通方便...

  MP3
  – 750.4 kB

  IMG/mp3/2-3.mp3


 •   金晶 : 我住的地方
  2 votes
  Twitter Facebook qrcode:https://audio-lingua.eu/spip.php?article7162

  Yan Jinjing 严金晶

  你住的地方怎么样?环境怎么样?交通方便吗?你家附近有商店和学校吗?

  MP3
  – 1.1 MB

  IMG/mp3/_153609.mp3


 •   Yanren : 我的朋友
  8 votes
  Twitter Facebook qrcode:https://audio-lingua.eu/spip.php?article7161

  yanren

  我的好朋友王月月

  MP3
  – 1.3 MB

  IMG/mp3/yanren_enregistrement_1.mp3


 •   金晶 : 自我介绍
  10 votes
  Twitter Facebook qrcode:https://audio-lingua.eu/spip.php?article6961

  Yan Jinjing 严金晶

  金晶介绍她的家、她的爱好等

  MP3
  – 824.3 kB

  IMG/mp3/-33.mp3