B1

Recursos em

104 recursos

 •   ZHANG Xiaoming :短信
  6 votos
  Twitter Facebook qrcode:https://audio-lingua.eu/spip.php?article2553

  Zhang xiaoming

  收到女朋友的短信, 我太高兴了。

  MP3
  – 4.4 Mb

  IMG/mp3/-2.mp3


 •   婚礼
  8 votos
  Twitter Facebook qrcode:https://audio-lingua.eu/spip.php?article2555

  Zhang xiaoming

  MP3
  – 2.7 Mb

  IMG/mp3/-3.mp3


 •   Huang Xiao_看什么电视节目
  16 votos
  Twitter Facebook qrcode:https://audio-lingua.eu/spip.php?article2346

  Huang Xiao

  在中国大家看什么电视节目

  MP3
  – 1.7 Mb

  IMG/mp3/HuangXiao_kandianshi.mp3


 •   Li Ting_说说北京
  20 votos
  Twitter Facebook qrcode:https://audio-lingua.eu/spip.php?article2347

  Li ting

  介绍北京。

  MP3
  – 1.5 Mb

  IMG/mp3/LiTing2-Beijing-B1.mp3


 •   Li Ting_ 中国人过春节做什么
  14 votos
  Twitter Facebook qrcode:https://audio-lingua.eu/spip.php?article2348

  Li ting

  现在中国人怎样过春节。

  MP3
  – 1.6 Mb

  IMG/mp3/LiTing2-Chunjie-B1.mp3