A2

ressorsas en

85 ressorsas

 •   “封城”生活
  2 votes
  Twitter Facebook qrcode:https://audio-lingua.eu/spip.php?article7302

  姮茵

  法国刚宣布第二次封城,姮茵谈谈她在法国的日常生活。

  MP3
  – 1.5 Mo

  IMG/mp3/-38.mp3


 •   金晶 : 我的县城
  10 votes
  Twitter Facebook qrcode:https://audio-lingua.eu/spip.php?article7164

  jinjing

  我住的地方离杭州不远。

  MP3
  – 1.2 Mo

  IMG/mp3/-34.mp3


 •   金晶: 我住在杭州
  3 votes
  Twitter Facebook qrcode:https://audio-lingua.eu/spip.php?article7163

  Yan Jinjing 严金晶

  我家离杭州不太远,环境不错,交通方便...

  MP3
  – 750.4 Ko

  IMG/mp3/2-3.mp3


 •   金晶 : 我住的地方
  2 votes
  Twitter Facebook qrcode:https://audio-lingua.eu/spip.php?article7162

  Yan Jinjing 严金晶

  你住的地方怎么样?环境怎么样?交通方便吗?你家附近有商店和学校吗?

  MP3
  – 1.1 Mo

  IMG/mp3/_153609.mp3


 •   WANG Ziwei 王紫薇 - 巴黎和杭州的比较
  14 votes
  Twitter Facebook qrcode:https://audio-lingua.eu/spip.php?article6613

  WANG Ziwei 王紫薇

  巴黎和杭州有什么区别?

  MP3
  – 1.2 Mo

  IMG/mp3/wang_ziwei_-_bali_he_hangzhou_de_bijiao.mp3