Maria Teresia Bernardi

Di l’Ocagnani, paisolu di Sorbu-Occagnanu.