Bay dokiman

Jeffrey (Kréyolis, Lapwent)

Tousa ki natif-natal é ki ka palé lang matèwnèl a yo pé sèvi sipò pou on dòt moun ki vlé aprann lang-la. Sépoulòsdonk, toutmoun pé bay grennsèl a yo é pwopozé dokiman-kouté ki ta yo, pou ni onchay dokiman pou moun pé sa touvé asi sit a Audio-lingua. Pou sa, fò ranpli fich-la ki anba la.

Avan ou bay dokiman-kouté pou prèmyé fwa, nou ka mandé-w li byen sa pou fè é kijan pou fè-y..

Sianka ou vlé pwopozé dokiman dòtmoun fè, oblijé yo ba-w on lotorizasyon maké pou mété yo asi sit-la.
Mi, on modèl lotorizasyon pou signé é pou séré bien kòmifo.

Ваша запись

Язык аудиофайла (записанный носителем языка)

Укажите здесь имя или имена и фамилию (фамилии)говорящих

Укажите здесь биографические данные: город, область, страна, особенности произношения, профессию и любую другую информацию о говорящем(их), которую Вы сочтете нужной или интересной.

Краткое содержание, темы

Cliquez sur "parcourir" puis sélectionnez le fichier mp3 sur votre ordinateur.

Для несовершеннолетних необходимо разрешение родителей. Для Вас самих достаточно кликнуть на это окошко.

Twitter Facebook