Bay dokiman

von Jeffrey (Kréyolis, Lapwent)

Tousa ki natif-natal é ki ka palé lang matèwnèl a yo pé sèvi sipò pou on dòt moun ki vlé aprann lang-la. Sépoulòsdonk, toutmoun pé bay grennsèl a yo é pwopozé dokiman-kouté ki ta yo, pou ni onchay dokiman pou moun pé sa touvé asi sit a Audio-lingua. Pou sa, fò ranpli fich-la ki anba la.

Avan ou bay dokiman-kouté pou prèmyé fwa, nou ka mandé-w li byen sa pou fè é kijan pou fè-y..

Sianka ou vlé pwopozé dokiman dòtmoun fè, oblijé yo ba-w on lotorizasyon maké pou mété yo asi sit-la.
Mi, on modèl lotorizasyon pou signé é pou séré bien kòmifo.

Über die Aufnahme (MP3-Datei)

Sprache der Tonaufnahme (Aufnahmen müssen von Muttersprachlern sein)

Hier bitte Vorname(n) und Name(n) der Personen, die aufgenommen wurden, angeben.

Bitte hier biografische Angaben machen: Stadt, Region, Land, Dialekt, Beruf und alles, was Ihnen wichtig erscheint.

Kurze Inhaltsangabe

Klicken Sie auf "Suchen", wählen Sie dann die Datei auf Ihrem Computer aus.

Bei Minderjährigen ist die Erlaubnis der Eltern erforderlich. Bei Aufnahmen, in denen Sie selbst der Sprecher sind, bedeutet das Ankreuzen, dass Sie die Veröffentlichung genehmigen.

Twitter Facebook